Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operátor

 

33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Vydáno dne 07. 01. 2009 (3092 přečtení)

Určeno pro:

chlapce a dívky

Délka a forma studia:

4 roky, denní studium

Vstupní předpoklady žáků:

splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Stupeň dosaženého středního vzdělání po úspěšném ukončení studia:

střední vzdělání s maturitní zkouškou

možnost vykonání základního kurzu obsluhy manipulačních vozíků

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program oboru s maturitní zkouškou Operátor dřevařské a nábytkářské výroby je široce profilovaný ve smyslu použitelnosti. Poskytuje žákům univerzální vzdělání odpovídající kmenovému zařazení a současně integruje znalosti, vědomosti a dovednosti pro uplatnění absolventa ve výrobě (technologické procesy) i v průběžné kontrole výroby (kontrola technologických procesů). Tento program respektuje též požadavek flexibility budoucího absolventa. Cílem přípravy je získání adaptabilního pracovníka pro různá odvětví dřevozpracujícího průmyslu.

Profil absolventa:

Po ukončení přípravy v oboru s maturitní zkouškou Operátor dřevařské a nábyt­kářské výroby, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent připraven pro samostatnou, vysoce kvalifikovanou obsluhu, seřizování a běžnou údržbu moderního výkonného výrobního zařízení, výrobních linek v dřevařském a nábytkářském průmyslu, pro technickou přípravu hlavní a vedlejší výroby a pro veškeré obslužné procesy v provozech.  Může působit  ve střední technické funkci provozního charakteru, řídit pracovní kolektiv.

Možnosti uplatnění absolventa:

Obor s maturitní zkouškou 33-41-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby poskytuje žákům přípravu pro uplatnění ve všech oblastech dřevozpracujícího průmyslu. V prvovýrobě, v druhovýrobě i při obchodování s materiály a výrobky. Absolvent najde uplatnění jako operátor nebo technik v pilařské výrobě, při výrobě konstrukčních desek, při výrobě nábytku, při stavebně truhlářské a tesařské výrobě, i v dalších podnikatelských a obchodních aktivitách v této oblasti. Uplatní se jako konstruktér nábytku při řešení interiérů, jako vysoce kvalifikovaný pracovník obsluhy konvenčních i moderních numericky řízených strojů nebo při řízení pracovních kolektivů.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa:

Absolventi oboru s maturitní zkouškou, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.